Coronavirus (COVID-19)
13 maart 2020

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent
 2. Was regelmatig je handen.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
 6. Bekijk hier de informatie in Vlaamse gebarentaal

   

  Wie testen we nog op COVID-19?

  Sinds 12 maart zijn nieuwe richtlijnen in werking getreden over het testen van mensen op COVID-19.

  Kort samengevat:

  • • Alleen wie met ernstige luchtwegklachten opgenomen moet worden in een ziekenhuis, zal nog getest worden op COVID-19.
  • • Mensen met luchtweginfecties voor wie een ziekenhuisopname niet nodig is, worden niet meer getest, niet door de huisarts en niet door de ziekenhuizen. Bij hen gaan we ervan uit dat ze COVID-19 hebben. De huisarts geeft hen de instructie om thuisisolatie toe te passen.
  • • Uitzondering: zorgpersoneel (bv. artsen en verpleegkundigen) dat nodig is voor de zorg zal bij luchtwegklachten wel prioritair getest worden, zodat ze bij negatieve test snel terug in de zorg kunnen worden ingeschakeld.

  Werkwijze

  • • Iedereen met luchtweginfecties moet thuis te blijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.
  • De huisarts bepaalt via telefonisch consult of de persoon thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.
  • • Waar mogelijk organiseren de huisartsen “triageposten” waar patiënten eerst een klinisch onderzoek kunnen krijgen voor ze naar de spoed worden verwezen.
  • • Wie thuis kan blijven, moet minstens 7 dagen thuisisolatie respecteren en zeker thuis blijven zolang de persoon symptomen heeft. In de thuisisolatie probeert de persoon zich ook zo veel mogelijk af te zonderen van zijn gezinsleden. De persoon wordt niet getest, tenzij het een zorgverlener is die nodig is voor de zorg van patiënten of kwetsbare personen.
  • • Wie naar het ziekenhuis moet, wordt daar klinisch onderzocht. Indien ziekenhuisopname nodig is, wordt de persoon getest op COVID-19 om er de behandeling te kunnen op afstemmen.

  Contacten van waarschijnlijke patiënten

  • • Wie niet ziek is, gaat naar het werk of naar school (met in acht name van hygiënemaatregelen en sociale afstand bewaren waar mogelijk). Er is geen thuisisolatie voor wie geen ziekteklachten heeft.
  • • Wie luchtwegklachten heeft, blijft thuis en contacteert de huisarts.
  • • Kwetsbare groepen vermijden plaatsen waar vele mensen bijeenkomen. Mensen met chronische aandoeningen of verminderde weerstand vragen het advies van hun behandelende arts of ze het werk/school kunnen hervatten.
  • • Contacten van (waarschijnlijke) patiënten worden niet meer opgespoord en gecontacteerd door de artsen infectieziektebestrijding.

  Waarom de testen zo prioriteren en beperken?

  Er zijn verschillende redenen voor deze aanpassing:

  • • Naarmate de uitbraak van COVID-19 zich verder zet, wordt het steeds moeilijker om te bepalen wie getest moet worden. Initieel konden we dat nog duidelijk afbakenen tot mensen met een bepaalde reisgeschiedenis of contact met een besmette persoon + symptomen, maar naarmate er meer regio’s in de wereld met besmettingen zijn en er ook meer lokale besmettingen zijn in eigen land, wordt dat criterium onhoudbaar.
  • • We moeten ook de testcapaciteit bewaken. Met de signalen dat de reagentia voor de testen op geraken in de labo’s, wordt het steeds belangrijker de testen te prioriteren en niet meer breed te testen.  
  • • Naarmate de griep in ons land afneemt, wordt de kans dat iemand met luchtweginfecties een COVID-19-patiënt heeft, steeds waarschijnlijker.
  • • We kunnen de evolutie van de uitbraak op andere manieren volgen: Sciensano gebruikt de surveillancemethode die ze gebruiken om de griepepidemie te volgen, nu ook om de COVID-19-uitbraak te volgen. Sciensano krijgt nu ook dagelijks gegevens van de ziekenhuizen over hospitalisaties.
Cookies maken het eenvoudiger om onze website op uw voorkeuren af te stemmen. Wij gebruiken enkel noodzakelijke cookies en cookies voor het verzamelen van geanominiseerde gebruikersstatistieken.