Nieuwsbrief  |  december 2012 - januari 2013

 

Geboortes

Onze patiënten-familie wordt groter. Vanaf 2013 willen we dit op een creatieve manier duidelijk maken in onze wachtkamer.

Vernieuwen Globaal Medisch Dossier (GMD)

Bij de eerste consultatie in het nieuwe jaar kan je GMD verlengd worden. Gelieve steeds een extra klevertje van de mutualiteit mee te brengen.

 

Bibliotheek

Het is de bedoeling dat onze boeken uitgeleend worden tijdens de consultatie en dit voor een periode van maximaal één maand.

Hierbij reeds enkele titels:

  • ‘Lessen in levenskunst’ van Wilfried Van Craen -> de praktijk van het positief denken.
  • ‘Geluk’ van Leo Bormans -> de wijsheid van 100 geluksprofessoren.

Goede voornemens

Een wens voor jezelf in 2013

Heb je een steevast voornemen voor 2013 ?
Wil je jezelf of anderen iets toewensen ?
Dat kan door een wens te deponeren in een gesloten bus op het secretariaat bij Mady.
Dit is enkel een boodschap voor jezelf en valt onder het beroepsgeheim.

 
Maak je afspraak hier online
 

Dokter Els Pieters, dokter Reinhilde Janssen en praktijkassistente Mady.
Tel. 09 344 27 42

 

Disclaimer: Uw persoonlijke informatie wordt enkel voor eigen gebruik bewaard en wordt niet doorgegeven aan derden. Huisartsenpraktijk De Route neemt de nodige maatregelen om de door u verstrekte gegevens via fysieke, administratieve en technische procedures te waarborgen tegen verlies, diefstal en misbruik, inclusief ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van uw gegevens.