Wachtdiensten

Vanaf heden is er één centraal wachtdienstnummer voor alle huisartsen in het Meetjesland!
Centraal oproepnummer: 1733 (zowel in de week als in het weekend). De huisartsenwachtpost is enkel open in het weekend van vrijdagavond 19u tem maandagmorgen 8u. De andere dagen is er de wachtdienstdoende arts zoals voorheen (lokaal).


Apotheek van wacht:
0900 10 500 of www.apotheek.be

Tandarts van wacht:
0903 399 69

 

Antigifcentrum:

070 245 245

Wanneer kan je beroep doen op de wachtdienst?

Indien je de eigen huisarts niet kan bereiken, kan je terecht bij de wachtdienst:
Tijdens weekdagen ‘s nachts: 19u - 8u
In het weekend: vrijdagavond 19u - maandagmorgen 8u

Belangrijke weetjes tijdens de wachtdienst

De wachtdienst is er voor de continuïteit van zorgen. Dit betekent dat de wachtdienst geen spoeddienst is!
Elke huisarts van wacht zal de patiënt zijn oproep behandelen zoals de eigen huisarts, m.a.w. er kan een afspraak worden gemaakt met de wachtdoende arts om zich naar de praktijk van die arts te begeven en indien er een huisbezoek wordt aangevraagd, zal de arts deze afleggen na de consultaties.
Indien er dringend hulp nodig is, kan je de wachtdoende arts bellen op één van bovenstaande nummers, afhankelijk van je eigen woonplaats, maar is het bellen naar de ambulancedienst (bel 112) wel efficiënter.